Tarieven

Tarieven 

 • Eventueel telefonisch kennismakingsgesprek (10 minuten) : Gratis
 • Intake gesprek (45 minuten) : €82,50
 • Oudergesprekken (45 minuten): €82,50
 • Kind sessies (45 minuten): €82,50
 • Brusjescoaching (45 minuten): €82,50
 • Oudercoaching (45 minuten): €82,50
 • Schoolobservaties: €82,50 per uur, eventuele verslaglegging ook meegerekend.

Oudergesprekken en intake gesprekken kunnen op verzoek ook online plaatsvinden.

Let op! Deze tarieven gelden tot 1 juni 2023.

Heeft jouw kind dringend hulp nodig en zijn de financiële verplichtingen niet haalbaar?

Stuur me gerust een mail met jullie huidige situatie. Ik denk graag met jullie mee, want integratieve therapie moet voor iedereen toegankelijk kunnen zijn!

Vergoedingen

Happy Child is aangesloten bij beroepsvereninging de VIT (de Vereniging van Integraal Therapeuten) en koepelorganisatie RBCZ. Hierdoor worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Neem bij twijfel altijd contact op met de zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van een VIT aangesloten therapeut vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, alternatieve behandelingen, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.

Mocht jouw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden dan kun je coulance aanvragen bij je zorgverzekeraar. Je kunt gebruik maken van een voorbeeldbrief die de VIT heeft opgesteld.

Binnen een PGB (Persoons Gebonden Budget) kan ook begeleiding gegeven worden.

De praktijk staat geregistreerd onder het postadres.

Vergoeding vanuit de gemeente

Happy Child heeft geen vast contract met de gemeente. Dat heeft een aantal voordelen:

 • Wij zijn niet gehouden aan een bepaalde behandeltijd of een maximaal aantal sessies.
  We spreken samen af hoe vaak en hoe lang de behandeling nodig is.
 • Happy Child deelt geen informatie met de gemeente.
 • Er is geen doorverwijzing of bepaalde diagnose nodig voor de behandeling.
 • Doordat ik geen tijd kwijt ben met de administratieve handelingen die de gemeenten in toenemende mate eisen, hoef ik geen extra kosten te versleutelen in het uurtarief. Ik besteed mijn tijd aan jullie, niet aan hen.

 

Klachtenregeling

Happy Child is aangesloten bij de beroepsvereniging V.I.T.. Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Ik ben tevens ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), hierdoor is ook het tuchtrecht gewaarborgd.
Meer informatie vindt u in de folder van de SCAG.

link scag