Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kindgerichte en kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hoewel therapie vaak heftig klinkt, is integratieve kindertherapie laagdrempelig en sluit aan bij de belevingswereld van het kind.

Elk gedrag is communicatie. Kinderen geven altijd (onbewust) iets aan met hun gedrag. Tijdens de therapie ga ik samen met het kind op vindtocht naar de oorzaak van de klacht(en). Daarbij staat het kind centraal, het kind is namelijk ervaringdeskundige van zijn eigen probleem. Naast het vinden van de oorzaak van de klacht(en) begeleid ik het kind ook bij het vinden van eigen, unieke oplossingen.

Als kindertherapeut werk ik met de volgende zes verschillende verklaringsmodellen. Ik bekijk het kind via deze verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dit unieke kind, op dit moment, belangrijk is. Integratieve kindertherapie is overstijgend: het kind staat centraal en niet de methode.

 • Het systeemtherapeutisch model ( de communicatie binnen het gezin en omgeving)
 • Het gedragstherapeutisch model ( aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden)
 • Het ontspanningsmodel ( draaglast/draagkracht verhouding)
 • Het transpersoonlijk model ( wie ben je, zingeving en identiteitsvorming)
 • Het psycho-dynamisch model ( onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken)
 • Het medisch model ( welke lichamelijke processen spelen zich af)

Jij als ouder bent een belangrijke hulpbron bij het proces van je kind. Ik help je bij het begeleiden van je kind waardoor je zal merken dat je jouw kind meer begrijpt en meer verbinding ervaart met elkaar.

Hoe een therapie-sessie verloopt en welke (spel) materialen gebruikt worden verschilt per kind, omdat ieder kind anders is.

Verloop

Na aanmelding, op eigen initiatief of via doorverwijzing, volgt eerst een  intakegesprek met de ouders. Voor dit intake gesprek maak ik gebruik van intake formulieren, die de ouders van tevoren invullen.

In de intake bespreken we onder andere de ontwikkeling van het kind, de huidige situatie en de ervaringen van de ouders met de klacht.

Na dit intake gesprek volgen er drie tot vijf kind sessies, van drie kwartier per keer. Deze sessies zullen ongeveer een keer per week zijn.
Na deze kind sessies plannen we weer een ouder gesprek, waarin we de voortgang bespreken. De oudergesprekken zijn over het algemeen na iedere vijf kind sessies. Natuurlijk bekijk ik per sessie wanneer het weer handig is om een oudergesprek te plannen.

Gemiddeld komen kinderen zeven tot maximaal vijftien keer.

Als het nodig is ga ik, uiteraard na overleg, naar school om te observeren.

Wanneer integratieve kindertherapie?

 • Onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld
 • Woedeaanvallen, slecht luisteren, vaak verdrietig of boos zijn
 • Moeite met aansluiting bij andere kinderen
 • Problemen met eten, slapen of zindelijkheid
 • Problemen met leren of het hoogbegaafd zijn
 • Hoogsensitiviteit en hoe hier mee om te gaan
 • Lichamelijke klachten; de dokter kan geen oorzaak vinden.
 • Gepest worden, of zelf pesten.
 • Bij de verwerking van rouw- en verlieservaringen, bv. na overlijden, bij echtscheiding, bij verandering van huis of school
 • Het moeilijk vinden om alleen te zijn, of afscheid te nemen van ouders(s). Niet willen spelen of logeren bij anderen.
 • Of er is iets anders……

Twijfel je of integratieve kindertherapie iets is voor jouw kind? Vul dan het contactformulier in voor meer informatie of een intakegesprek!