Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als de behandelende therapeut van uw zoon/ dochter, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de voortgang en summier gegevens over de uitgevoerde behandeling.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of school van uw zoon/ dochter.

Het kan zijn dat ik u ga mailen met persoonlijke informatie over uw kind, of u vraag mij te mailen over hoe bepaalde dingen zijn gegaan met betrekking tot uw kind. Uitsluitend ter bevordering van de behandeling en beveiligd via zorgmail.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij worden bewaard in een afgesloten dossierkast.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemende collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Voor kinderen geldt dat deze 20 jaar ingaan vanaf hun 18e levensjaar.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals integratieve kindertherapie of oudergesprekken met eventueel daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.